Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Voksenelev

Virksomheder kan få tilskud til voksenelever inden for fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og på områder med mangel på arbejdskraft.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor. Se information til højre.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet er betinget af, at eleven er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 40 kr./t:
• Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
• Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
• Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 30 kr./t:
• Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
• Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.