Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Uddannelsesaftale

Når en virksomhed og en elev er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde en uddannelsesaftale ...

Aftalen er en blanket, I kan få fra Medieskolerne eller fra hvilken som helst erhvervsskole. Den er enkel at udfylde. Den kan downloades ved klik på linket i højremenuen.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Vær opmærksom på, at hvis eleven allerede har gennemført grundforløbet Medieproduktion til enten Fotograf- eller Film- og TV-produktionsuddannelsen, er uddannelseslængden fire år for Fotografuddannelsen og fire et halvt år for Film- og TV. Hvis eleven ikke har gennemført grundforløbet skal der lægges et halvt år til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Når aftalen er underskrevet
Når begge parter har underskrevet aftalen, sendes den til Medieskolerne. Tag dog først en kopi til virksomheden selv og en til eleven, for vi skal have originalen. Den videresender vi til vores samarbejdspartner "Mercantec" i Viborg, som registrerer den og sender en oversigt over, hvornår eleven skal på skole. Mercantec varetager en række forskellige administrative opgaver på vegne af Medieskolerne. I kan derfor sagtens opleve, at I både får breve fra Mercantec og fra Medieskolerne vedrørende elevens uddannelsesforløb.

Derudover sørger Mercantec for at udsende en indkaldelse til skoleopholdene og de udsendes til praktikstedet og eleven senest en måned før opholdets start.

Hent blanket til uddannelsesaftale på UVM's hjemmeside her

– På UVM's hjemmeside kan du også hente andre blanketter vedr. elevansættelsesforhold.