Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Aftalegrundlag

Uddannelsesaftalen er en kontrakt, der indgås mellem to lige parter.

Praktikstedet
Praktikstedet på sin side erklærer, dels at de vil holde eleven beskæftiget med fagrelevant arbejde i kontraktperioden og sørge for den nødvendige oplæring, dels at de vil afgive eleven til de skoleophold, der hører uddannelsen til.

I disse skoleperioder må eleven ikke arbejde på praktikstedet. Skoleopholdet er alene helliget uddannelse på skolen!

Eleven
Eleven erklærer, at hun eller han vil arbejde for et praktiksted i den pågældende uddannelsesperiode, dog minus skoleperioderne, naturligvis. Eleven er forpligtet til at følge de almindelige regler på arbejdspladsen, ligesom hun eller han er forpligtet til at gennemføre sine skoleophold tilfredsstillende.

Hvis eleven ikke gennemfører et skoleophold tilfredsstillende, har praktikstedet ret til at opsige uddannelsesaftalen.