Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Tilskud/godtgørelser, AMU-kurser

Fastansatte og selvstændige
Både fastansatte og selvstændig kan få befordringstilskud og kursusgodtgørelse, ved deltagelse på et AMU-kursus. Du kan desuden få kost og logi, hvis du har mere end 60 km. fra din bopælsadresse til skolen.

Se mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

6 ugers jobrettet uddannelsen
Som ledig, kan du deltage i jobrettet uddannelse. Det er gratis for dig at deltage. Du modtager dagpenge, når du deltager i jobrettet uddannelse.

Du har ret til ét jobrettet uddannelsesforløb svarende til ét kursus eller ét kursusforløb. Et kursusforløb kan bestå af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet.

Hvornår kan du deltage på den jobrettede uddannelse?
• Fra første ledige dag.
• Når du har været til cv-samtale i a-kassen.
• Efter den første jobsamtale på jobcentret, hvor du har fortalt,
  at du ønsker at gøre brug af ordningen. Bemærk: Ønsker du
  at gøre brug af ordningen, før du har været til den første
  jobsamtale i jobcentret, skal du umiddelbart efter cv-samtalen
  kontakte dem. De har herefter en uge til at holde samtalen
  med dig.

• Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet, inden
  du når 6 måneders sammenlagt ledighed.
• Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet, inden du
  når 9 måneders sammenlagt ledighed.

Hvilke uddannelser kan du deltage på?
De uddannelser du kan deltage på, står på en liste, der hedder ’positivlisten’. Listen indeholder alle de uddannelser/kurser, som giver kompetencer til fagområder, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Højtuddannede på AMU

Må en medarbejder som ikke er i målgruppen deltage?

Har du mere end en erhvervsfaglig grunduddannelse eller en videreudddannelse efter gymnasiet, må du gerne deltage på et AMU-kursus. Det betyder dog, at alle statslige tilskud til dig bortfalder, og der vil blive afkrævet et højere deltagergebyr.

Der gælder ingen forældelse på videregående uddannelser, selvom de ikke anvendes.

Befordringstilskud og kursusgodtgørelse

Befordringstilskud
• 1,03 kr. pr. km.

Samlet tilskud pr. uddannelse under 36,54 kroner udbetales ikke.

Daglig transport
Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.

Indkvarteret
Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:
• ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
• rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
• rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage
  (helligdage der falder på dage, som ellers ville være
  normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag).

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret.

Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. 
rejse.

Mens du er under uddannelse
Er du i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du få befordringstilskud lige så længe, du er i gang med en uddannelse.

Kursusgodtgørelse
Satsen for VEU-godtgørelse er 3.308 kroner pr. uge i 2015. Det svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Deltager medarbejderen i deltidsundervisning, vil medarbejderen få et mindre beløb udbetalt.

Tilskud og godtgørelse udbetales af din A-kasse eller evt. uddannelsesstedet hvis du ikke er arbejdsløshedsforsikret.

Kursuspris
Deltagerbetaling: fra kr. 110,- til kr. 184,- pr. dag, afhængig af kursussammensætningen.

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud
Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse. Og virksomheden kan kun søge digitalt via EfterUddannelse.dk.

Hvis du ikke får løn under uddannelsen, kan du enten søge digitalt eller via et papirskema.

Digital ansøgning
Du kan nemt og hurtigt at søge VEU-godtgørelse digitalt. Det gør du via EfterUddannelse.dk

Når du tilmelder dig en uddannelse på EfterUddannelse.dk, får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse. Vælger du at søge, bliver du ledt gennem et digitalt ansøgningsskema.

For at søge digitalt skal du have enten NemID eller Digital Signatur. Bestil NemID

Papirskema
Søger du som enkeltperson, og får du ikke løn under uddannelsen, kan du også søge VEU-godtgørelse via et papirskema.

Du kan få udleveret skemaet på uddannelsesstedet. Inden uddannelsesstedet udleverer skemaet til dig, udfylder det en række felter, blandt andet om selve uddannelsen. Herefter kan du og din arbejdsgiver eller a-kasse udfylde resten af skemaet.

Ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal være A-kassen/uddannelsesstedet i hænde senest fire uger efter sidste uddannelsesdag.

Udbetaling
Hvem der udbetaler din VEU-godtgørelse afhænger af, om du er i a-kasse eller ej.

Du skal sørge for, at den konto du vil modtage VEU-godtgørelse og befordringstilskud på, er registreret som din NemKonto. Er du i tvivl, skal du henvende dig i din bank eller gå på nemkonto.dk.

Skat og ATP
VEU-godtgørelse er der trukket skat og ATP af, inden den udbetales til dig. Udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, udbetaler vi hele bruttobeløbet. Befordringstilskud er skattefri.

Hvem administrerer og udbetaler?
Er du medlem af en a-kasse, er det din a-kasse, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen.

Er du ikke medlem af en a-kasse, er det dit uddannelsessted, der beregner og bevilger VEU-godtgørelsen. Udbetalingen af godtgørelsen sker fra styrelsen.

Opgørelse af fravær inden udbetaling
Inden der kan ske udbetaling af VEU-godtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af eventuelt fravær under uddannelsen.

Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når man skal beregne den VEU-godtgørelse, du skal have udbetalt.

Enkeltmandsvirksomhed
Som selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed kan man ikke være ansat hos sig selv. Det er derfor ikke muligt at få VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden, da der skal betales A-skat og ATP af VEU-godtgørelsen.

kurser-undervisning-02-220x150Undervisning, kurser og efterudd.

Kontakt Medieskolerne

Medieskolerne
Skaldehøjvej 2
8800 Viborg

+45 86 67 50 55
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.