Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Q-målinger og statistik

Som redskab til at monitere undervisningskvaliteten anvender Medieskolerne det q-målings koncept for erhvervsuddannelserne, som benyttes på Mercantec.

Dette indebærer systematiske q-målinger på igangværende grundforløb og hovedforløb to gange om året, hvilket danner grundlag for opfølgning i de lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelsen.

Q-målinger for Medieskolerne og uddannelserne til film- og tv-produktionstekniker, fotograf og webintegrator kan ses på dette link. I øverste diagram ses i kolonne 7 Medieskolerne samlet set, i andet diagram ses de tre uddannelser i hhv. kolonne 13, 14 og 15.

Q-målinger, efteruddannelser
Hvad angår AMU-efteruddannelse anvendes de systemfælles evalueringsredskaber for at sikre, at uddannelsesmålene nås under iagttagelse af gældende regler, normer og standarder.

- - -

Statistik: Karakterer og gennemførelse

EUD Karakterer
I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal karaktergennemsnit for Medieskolernes uddannelser offentliggøres, og kan ses via nedenstående link til Undervisningsministeriets databaser.

Medieskolernes EUD karaktergennemsnit
Karakterer for EUD 2014 er endnu ikke offentliggjort i Undervisningsministeriets databaser. For yderligere statistiske oplysninger vedrørende EUD henvises til Undervisningsministeriets uddannelses statistik – følg link herunder:

Erhvervsuddannelsernes uddannelsesstatistik

Beskæftigelses- og fuldførelsesprocent, samt overgang til uddannelse
Herunder link til UNI-C rapporter:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Link til beskrivelse af nøgletallene

Beskæftigelsesfrekvens mv., fotograf-uddannelsen:

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,51

Videreuddannelsesfrekvens gn. Snit 2008-2011: 0,12

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,3179

Samlet 0,9479

Besæftigelsesfrekvens mv, ftp- uddannelsen

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,55

Videreuddannelsesfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,08

Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,2271

Samlet 0,8571

Beskæftigelsesfrekvens mv., Webintegrator-uddannelsen

Skolen har ikke i øjeblikket aktuelle oplysninger fra det faglige udvalg for web-integrator og digital media uddannelsen.

Medieskolerne, Media College Denmark - KommunikationMedieskolerne, kommunikation

Elevopgørelser