Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Organisation, ledelse, regnskab

Medieskolernes øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 13 personer. Følgende organisationer og interessenter udpeger hver ét medlem:

• TV2 Danmark
• DR
• ASAV
• Dansk Fotografisk Forening
• Danske Dagblades Forening
• Grafisk Arbejdsgiverforening
• Viborg byråd
• LO Viborg egnen
• Film- og TV-arbejderforeningen
• Dansk Journalistforbund
• Teknisk/admin. personale, Medieskolerne
• Underviserne, Medieskolerne

Daglig ledelse
Den daglige ledelse udøves af rektor, mens de enkelte uddannelsesområder: film- og tv-produktionsuddannelsen, fotografuddannelsen, webintegratoruddannelsen og grundforløb er organiseret som selvstyrende teams. Herudover er der en administrativ og en teknisk afdeling.

Uddannelsesteams
Det enkelte uddannelsesteam sørger for planlægningen på eget uddannelsesområde, mens et medlem fra hvert team indgår i koordineringsgruppen, som varetager den tværgående planlægning mellem de enkelte uddannelser. Her er der også deltagere fra hhv. teknisk afdeling og fra administrationen i koordineringsgruppens møder.

Udlagt undervisning
Mercantec har udlagt følgende uddannelser til Medieskolerne, Skaldehøjvej 2, 8800 Viborg:

• Medieproduktion, grundforløbet, uddannelsesnr. 1037
• Fotograf-uddannelsen, uddannelsesnr. 1520
• Film- og tv-produktionsuddannelsen, uddannelsesnr. 1530
• Webintegrator-uddannelsen, uddannelsesnr. 1465

Undervisningen gennemføres på vegne af Mercantec og med Mercantecs ansvar, opsyn og tilsyn. Mercantec har ansvar for kvaliteten på den udlagte uddannelsesaktivitet.

 

Medieskolernes regnskabsår er kalenderåret og regnskabet er opbygget efter transaktionsprincippet.

Dette indebærer, at udgifter og indtægter der aktivitetsmæssigt hidrører fra regnskabsåret, også optages i årsregnskabet, uanset om afregningen har fundet sted. Som følge heraf vil årsregnskabet generelt rumme betragtelige tilgodehavender, som de facto indløses i efterfølgende regnskabsår.

Afskrivningsprincipperne er følgende: software afskrives over 3 år, hardware over 5 år, inventar og bygningsmæssige forandringer afskrives over 10 år.

Medieskolerne, Media College Denmark - ElevprojektMedieskolerne, opgaveløsninger