Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Elevprofiler og elevdemokrati

Nedenstående er en oversigt over nogle fakta omkring elevprofilerne på Medieskolerne opgjort som gennemsnit indenfor de sidste fem år. Læs om elevdemokrati og samvær nederst på siden.

Grundforløbet Medieproduktion
• Gennemsnitsalderen ved grundforløbs-start: 20-21 år.
• Kønsfordeling, film og foto: lidt flere piger end drenge.
• Kønsfordeling, web: lidt flere drenge end piger.
• Frafald: 10-12% (gennemfører ikke grundforløbet).

En del grundforløbselever har studenter- eller hf-eksamen, lidt færre har 10. klasse og kun få søger ind med en 9. klasse.

Film- og tv-produktionsuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 0-3%

Fotografuddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalder ved hovedforløbs-start: 23 år.
• Kønsfordeling: ligelig kønsfordeling.
• Uddannelsesbaggrund: Over 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 5-8%

WebIntegratoruddannelsen, hovedforløb
• Gennemsnitsalderen ved hovedforløbs-start: 21 år.
• Kønsfordeling: En klar overvægt af drenge.
• Uddannelsesbaggrund: Under 50% er gymnasialt uddannede.
• Frafald: 3-5%

- - -

Elevdemokrati
Vi er stolte af at have engagerede og myndige elever med en høj motivation i det de foretager sig. Alle hold og årgange vælger en elevrepræsentant som er med i skolens elevråd og i de lokale uddannelsesudvalg for de tre uddannelser. Elevrådet mødes én gang om måneden. Udvalgene mødes cirka én gang i hver skoleperiode.

Elevsamvær
Den gode stemning præger dagligdagen på Medieskolerne. Én torsdag om måneden afholdes café i kantinen efter endt skoletid og et par gange om året arrangerer elevrådet skolefester for alle eleverne på skolen.

Det er nævneværdigt, at mange af vores elever knytter tætte bånd, da de ikke blot mødes på skolen, men også bor sammen på skolehjemmet i Viborg eller kører sammen til og fra skole i bil eller med offentlig transport.

LAN parties
To gange om året afholdes LAN-party på Medieskolerne. Alle skolens elever kan deltage, mod en mindre egenbetaling. Som regel strækker lanet sig over to-tre dage og der er mulighed for overnatning.

Deltagerne har selv indflydelse på, hvilke spil der afholdes konkurrencer i, via afstemninger i skolens Facebook-gruppe.

Medieskolerne, Media College Denmark - ElevprofilerMedieskolerne, elever 'taking a break'