Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalget
Udvalget er sammensat således: formanden er rektor og øvrige medlemmer er udpeget af henholdsvis underviserne og det teknisk-administrative personale. Endvidere er servicelederen tilforordnet udvalget.

APV
Arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalget forestår de lovpligtige APV’ere (arbejdspladsvurderinger) blandt medarbejderne.

Evakueringsplan og redningsøvelser
Udvalget forestår også evakueringsplan og redningsøvelser. Evakueringsplanen viser, ved efterprøvelse i praksis, at alle elever og ansatte kan evakueres på 3 minutter.

Førstehjælp
Medarbejdere, der ikke har førstehjælpskursus, har mulighed for at følge kursus i forbindelse med den obligatoriske undervisning i faget på grundforløbet.

 

Medieskolerne, Media College Denmark - UndervisningMedieskolerne, Undervisning