Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Barsel og ferie

Barselsregler

Hvis arbejdsgiveren ER medlem af Dansk Industri …
– har eleven ret til fuld løn i barselsperioden fra fire uger før forventet fødsel og 14 uger efter, såfremt eleven har været ansat i mere end ni måneder før forventet fødselstidspunkt. Se overenskomsten mellem Dansk Industri (DI) og Dansk Journalistforbund (DJ) ved klik på linket i højremenuen.

Hvis arbejdsgiveren IKKE er medlem af Dansk Industri …
– eller hvis eleven ikke har indføjet i uddannelsesaftalen, at aftalen er omfattet af overenskomsten mellem DI og DJ, da har eleven ikke ret til fuld løn under barsel. Eleven skal i så fald kontakte Ydelsesservice i sin hjemkommune for at finde ud af om vedkommende er berettiget til barselsdagpenge. Se mere om barselsdagpenge ved klik på linket i højremenuen.

Du og din elev har lavet en aftale …
Hvis du og din elev har skrevet i elevens uddannelsesaftale, at eleven får fuld løn under barsel, har du mulighed for at indbetale til barsel.dk – en barselsfond for virksomheder der ikke er omfattet af andre barselsfonde. D.v.s. at din elev kan få fuld løn under barsel, og du kan få lønnen refunderet (minus 8%) inklusiv elevens feriepenge. Læs mere om Barselsfonden ved klik på linket i menuen til højre.

Ferieregler

Der afholdes ferie efter ferieloven hvilket betyder, at eleven har ret til fem ugers ferie, og hvis hun/han ikke har optjent feriepenge til fem uger, skal praktikstedet betale eleven løn i den manglende tid.

Hvis uddannelsesaftalen er indgået senere end 1. juli i et ferieår, gælder reglen i det første ansættelsesår kun i tilfælde af, at praktikstedet holder lukket og på den måde tvinger eleven til at holde ferie. I det tilfælde skal eleven have løn i 5 feriedage.

Ferieloven i formelle vendinger ...
I ferielovens § 9 står der meget præcist: 'Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse'.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt før 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår".