Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

AUB-ref. Transport

AUB sørger for tilskud til praktikstedets udgifter til elevens transport i forbindelse med skoleophold.

Grundreglen er, at eleven skal holdes skadesløs og have dækket sin udgift til transport – dog maksimalt et beløb, der svarer til billigste offentlige transport.

Rejseudgifterne kan være 3 forskellige:

• Skolehjemselever: en returbillet til og fra skolen ved hvert
   skoleophold.
• Skolehjemselever: en returbillet i alle de weekender, hvor de
   ikke er tilmeldt skolehjemmet.
• Elever, der ikke bor på skolehjemmet: daglig transport fra
   hjemmet til skolen under hele skoleopholdet.

Uanset om eleven har kørt sammen med andre, har kørt i egen bil eller med bus og/eller tog, så får hun/han dækket sin udgift til transporten fra eget hjem til skolen – dog kun et beløb, der højst svarer til den billigste pris med offentlig transport.

Det er praktikstedets forpligtelse, at udbetale dette beløb til eleven, og det kan efter sædvanlig praksis i de forskellige virksomheder ske mod forevisning af dokumentation for udgiften, almindeligvis i form af billetter. Det er vigtigt at notere, at der er tale om en skattefri udbetaling!

Vilkår og procedure for udbetaling
Proceduren for udbetaling: ved afslutningen af skoleopholdet udfylder eleven en blanket med sine transportudgifter. Blanketten underskrives og afleveres til skolen.

Beløbene bliver så regnet efter, og når de er erklæret i orden, indsendes oplysningerne til AUB, der sender en meddelelse til praktikstedet om den beregnede udgift. På denne meddelelse skal man på praktikstedet skrive, hvor meget der er udbetalt til eleven, underskrive det hele og sende den tilbage til AUB. Derefter får praktikstedet udbetalt 80% af det anførte beløb – sammen med en lønrefusion.

Hvis man på praktikstedet skriver, at der er udbetalt 2000 kr. til eleven for transporten i et givet skoleophold, modtager praktikstedet umiddelbart derefter 1600 kr. De resterende 400 kr. skal man selv dække.

NB: udbetalingen til eleven er skattefri. Husk at markere det på udbetalingen!