Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Vis kvalitet

Medieskolerne følger den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de fælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:
• Deltagernes evaluering af AMU
• Virksomhedernes evaluering af AMU
• Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for AMU er, at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v., samt at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring om de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på Vis kvalitet


Resultater for deltagere:

2011, fordelt på spørsgmål og udd.områder

2010, fordelt på spørsgmål og udd.områder

2009, fordelt på spørsgmål og udd.områder

2007, fordelt på spørsgmål og udd.områder


Gennemførelses- og beståelsesprocenter:

Enkelt kursus 1. kvartal 2012, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 4. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 2. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 1. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus hele 2010, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus hele 2009, klik her (WordDokument)


Virksomheder
Der eksisterer ikke evalueringer fra virksomheder, da der har været for få besvarelser.

 

 

kurser-feedback-220x150Feedback, kurser og efterudd.

Kontakt Medieskolerne

Medieskolerne
Skaldehøjvej 2
8800 Viborg

+45 86 67 50 55
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.