Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Løn, SU

Grundforløbselever med praktikplads
Hvis du er grundforløbselev med en praktikplads, får du ikke SU men bliver lønnet af dit praktiksted.

Grundforløbselever uden praktikplads
Alle grundforløbselever uden praktikplads får SU, herunder også elever på webintegrator-uddannelsen. Der er forskellige regler afhængig af om du bor hjemme, hvor gammel du er m.m.

Vigtig meddelelse!
Fra d. 1. august 2017 har Medieskolerne fået en selvstændig godkendelse til Film-og TV-produktionsuddannelsen, Fotograf-uddannelsen og til webintegrator-uddannelsen.

Vi har lavet en aftale med Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg om at ordne den systemiske del af administrationen.

Når I søger SU, skal I derfor anføre Asmildkloster som jeres skole! Søg SU her!

Ligeledes ved udfyldelse af uddannelsesaftaler i Acrobat Reader: skriv at I skal indmeldes på Asmildkloster. Men ellers er alt ved det gamle på Medieskolerne, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer!

grundforlob-projektarbejde-220x150Projektarbejde, Medieskolerne

Statens Uddannelsesstøtte: