Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Ophævelse af kontrakt

En uddannelseaftale kan ophæves.

Enige om at ophæve en uddannelsesaftale
Hvis du som elev og dit praktiksted er enige om det, ophæves den blot efter gensidig aftale. Det er for så vidt problemfrit. Det sker på en blanket, som I kan hente ved klik på linket i højremenuen. Den udfyldes med et kryds i feltet “Efter gensidig aftale”, begge skriver under – og det var så det.

Ensidig ophævelse!
– kan kun foretages ved egentlig misligholdelse. Det kan f.eks. ske, hvis du som elev ikke passer dit arbejde, konstant kommer for sent eller overtræder arbejdspladsens reglement, selv efter påtale.

– ligesom det kan ske, hvis praktikstedet ikke betaler den overenskomstmæssige løn, ikke betaler lønnen til tiden, ikke følger gældende regler for arbejdet, eller ikke er i stand til at skabe tilfredstillende arbejdsforhold.

Hvis parterne er uenige
Hvis parterne ikke er enige om det berettigede i den ensidige ophævelse, kan det i sidste instans være op til en afgørelse i Tvistighedsnævnet (voldgift), om den ophævende part kan være erstatningspligtig.

Det skal nævnes, at det sker endog meget sjældent, men det er forekommet.

foto-optagelse-03-220x150Optagelse, fotograf-uddannelsen

Hent blanket til ophævelse af uddannelsesaftale på UVM's hjemmeside her

– På UVM's hjemmeside kan du også hente andre blanketter vedr. elevansættelsesforhold.