Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

FotoShopper-uddannelsen

Uddannelsen til Fotoshopper er en kortvarig uddannelse, som er individuelt tilrettelagt og som rummer dele fra uddannelserne til Fotograf og Mediegrafiker.

Uddannelsen indledes med grundforløbet Medieproduktion, rettet mod fotografuddannelsen. Varigheden af grundforløbet er 20 uger og man er SU-berettiget. Efter gennemført grundforløb kommer hovedforløbet, som i reglen varer to år.

Uddannelsens hovedforløb
Hovedforløbet opdeles i mindst to skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. På hovedforløbet får man også SU efter de almindelige regler.

Med uddannelsen til Fotoshopper lærer du:
• Billedbehandling af fotografiske optagelser.
• Klargøring af fotografiske optagelser til tryk og til print.
• At assistere ved fotografering i atelier og på location.

Uddannelsesaftaler
Da hovedvægten i uddannelsen ligger på samarbejdet med en fotograf, skal uddannelsesaftaler indgås med en professionel fotografisk virksomhed.

Specialefag på hovedforløbet
På hovedforløbet indgår der 2 bundne specialefag og 5 valgfri specialefag fra mediegrafikeruddannelsen. Eleven melder sig til dem i den rækkefølge og på det tidspunkt, der passer virksomheden og eleven.

Kunne det være dig?
Man skal regne med, at god sans for computerarbejde og god visuel sans er vigtige egenskaber. Også evnen til at indgå i team-samarbejde såvel som at kunne arbejde selvstændigt, er væsentlig, ligesom kreativitet i opgaveløsningerne er det.

foto-billedbehandling-05-220x150Billedbehandling, fotoshopper-udd.

Kontakt for mere info:

Gunner Byskov


Bilag til udd.ordning