Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Aftalegrundlag

Uddannelsesaftalen er en kontrakt, der indgås mellem to lige parter.

Du som elev
Du som elev erklærer, at du vil arbejde for et praktiksted i fire et halvt år, dog minus skoleperioderne, naturligvis. Du er forpligtet til at følge de almindelige regler på arbejdspladsen, ligesom du er forpligtet til at gennemføre dine skoleophold tilfredsstillende.

Hvis du ikke gennemfører et skoleophold tilfredsstillende, har praktikstedet ret til at opsige uddannelsesaftalen.

Praktikstedet
Praktikstedet erklærer, dels at de vil holde dig beskæftiget med fagrelevant arbejde i kontraktperioden og sørge for den nødvendige oplæring, dels at de vil afgive dig til de skoleophold, der hører uddannelsen til.

I disse skoleperioder må du ikke arbejde på praktikstedet. Skoleopholdet er alene helliget uddannelse på skolen!

film-redigering-220x150Redigering, FTP-uddannelsen