Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Aftaleændring

Hvis uddannelsesaftalen af en eller anden grund skal ændres, f.eks. i forbindelse med barselsorlov eller anden form for orlov, er det primært et forhold, der angår de to aftaleparter – dig som elev og dit praktiksted.

Aftale om kontraktændring skal dokumenteres
Uddannelsesaftalen sættes på denne måde ud af kraft i en periode, der aftales mellem de to parter. Det skal naturligvis dokumenteres, og derfor skal aftalen om orlov nedskrives på et stykke papir. Af dette stykke papir skal det fremgå, at begge parter er enige om orloven, og det skal fremgå, hvornår orloven starter og (om muligt) hvornår den slutter.

Både du som elev og dit praktiksted underskriver aftalen, der indsendes til Medieskolene. Så ved vi, at du er ude af uddannelsen i en periode og ikke skal indkaldes til skole.

Blanket skal udfyldes
Når orloven ophører og uddannelsesaftalen træder i kraft igen, kan det nye sluttidspunkt for aftalen beregnes, og der skal så udfyldes et "Tillæg til uddannelsesaftale".

Blanketten kan hentes ved klik på linket i højremenuen og på den noteres den oprindelige aftale og den aftalte ændring. Derpå underskrives tillægget af både dig og dit praktiksted, og blanketten sendes til Medieskolerne. Vi sørger for at registrere den, og vi finder ud af, hvornår dine manglende skoleperioder skal placeres.

Som altid er du velkommen til at ringe inden I færdigudfylder blanketten - så kan det blive rigtigt fra starten.

film-natlys-01-220x150Natlys-øvelser, FTP-uddannelsen

Hent blanket vedr. kontraktændring på UVM's hjemmeside her

– På UVM's hjemmeside kan du også hente andre blanketter vedr. elevansættelsesforhold.