Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Ferie

Ferie afholdes efter ferieloven, hvilket betyder, at du som elev har ret til fem ugers ferie.

Hvis du ikke har optjent feriepenge til fem uger, skal praktikstedet betale dig løn i den manglende tid.

Hvis uddannelsesaftalen er indgået senere end 1. juli i et ferieår, gælder reglen i det første ansættelsesår kun i tilfælde af, at praktikstedet holder lukket og på den måde tvinger dig til at holde ferie. I det tilfælde skal du altså have løn i 5 feriedage.

I formelle vendinger
I ferielovens § 9 står der meget præcist: Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

film-instruktion-220x150Instruktion, FTP-uddannelsen