Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

A-kasse

Sædvanligvis er du ikke i A-kasse mens du er under uddannelse, fordi du er på kontrakt og ikke i princippet kan blive ledig.

Men: når din kontrakt udløber, er du ude på det frie marked. Du har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en A-kasse og til at modtage understøttelse. Den ret skal du benytte dig af!

Husk at melde dig ind i en A-kasse!
Indenfor 14 dage efter uddannelsens afslutning skal du sørge for at melde dig ind i en A-kasse. Ellers kan du ikke få understøttelse, hvis du bliver arbejdsløs. Uddannelsens afslutning vil i den forbindelse være at regne fra den dag, din kontrakt udløber.

Hvilken A-kasse skal jeg vælge?
I princippet kan du vælge en hvilken som helst A-kasse, men hvis du også melder dig ind i en fagforening, vil det være naturligt også at vælge den tilhørende A-kasse.

Dagpengeretten
Man opnår dagpengeret én måned og én dag efter uddannelsens afslutning. Den periode kaldes karensperioden. Når de 32 dage er gået har du ret til dimittend-satsen. Der tælles arbejdsdage – så der er mellem 20 og 23 udbetalingsdage i en måned.

Fortsat i arbejde efter endt uddannelse
Hvis du i perioden fra uddannelsens afslutning til du bliver ledig har haft arbejde i 12 uger (tre måneder) med et antal løntimer, der mindst svarer til 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid (2/3 af 481 timer = 321 timer) opnår du ret til at få lavet en lønberegning af din understøttelse.

Der er bare det ved det, at når man er optaget i en arbejdsløshedskasse som dimittend, kan man først få beregnet en dagpengesats, når der er gået seks måneder fra dagpengerettens indtræden. Da dagpengeretten som nævnt indtræder én måned og én dag efter uddannelsens afslutning, betyder det, at man tidligst kan få foretaget en beregning syv måneder efter optagelsen i A-kassen.

Forvirret? Det betyder bare, at selv om du har arbejdet fuld tid i tre måneder efter uddannelsens afslutning, ja så kan du først få den forhøjede understøttelse syv måneder efter afslutningen. I de mellemliggende fire måneder vil du modtage den lavere dimittendsats.

film-studieproduktion-02-220x150Produktion, FTP-uddannelsen