Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Voksenelev

Det kan være muligt at indgå voksenelev-aftaler inden for fotograf- samt film- og tv-produktionsuddannelsen. Det afhænger af de enkelte beskæftigelsesregioner.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor. Se information til højre.

Elev-lønnens størrelse
Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet til virksomhederne er betinget af, at du er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 40 kr./t:
• Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved
grundforløbets start.
• Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har
arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2
måneders ledighed ved grundforløbets start.
• Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har
mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 30 kr./t:
• Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
• Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

film-manus-220x150Instruktion, FTP-uddannelsen