Film og Tv

dummy film 160x60

Uddannelse til
Film- og tv-
produktionstekniker

Foto

dummy foto 160x60

Uddannelse til
Reklame- og
portrætfotograf

Web

dummy web 160x60

Webintegrator-
Uddannelsen

Grundforløb

dummy grund 160x60

Film-tv, Foto og Web
Info – Ansøg

Kurser

dummy kurser 160x60

Kurser og
Efteruddannelser
Kurser (0)

+
+

Skoleforløb og -perioder

Herunder en beskrivelse af de fem skoleforløb på film- og tv-uddannelsens hovedforløb. Til højre er der en liste over skoleperiodernes start- og sluttidspunkt.

Imellem skoleperioderne er du beskæftiget på dit praktiksted.

Hovedforløb 1 / 15 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i grundlæggende kamera- og videolære, lysets fysik, lyd og systemlære, optageteknik og redigering. Vi arbejder med billedanalyse, storytelling og basal dramaturgi samt klippeøvelser, lys, framing og produktion. Forløbet indeholder også et modul i informationsteknologi med en eksamen samt et nyhedsmodul og en journalistworkshop, hvor en nyhedsvært, som regel fra TV2 Danmark, er gæstelærer.

Hovedforløb 2 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Vi går mere i dybden med systemlære, lys og lyd, redigering og klippeæstetik. Du kommer til at arbejde med visuel storytelling og med to produktioner, hhv. en portrætudsendelse og en studieproduktion. Herunder er der undervisning i bevægemidler (grip), hvor vi arbejder med skolens omfattende udstyr.

Hovedforløb 3 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i reklameteori og -produktion – fra idé til færdig reklamefilm. Den praktiske del går ud på at skabe en reklamefilm i et atelier eller et studie, hvor der skabes et univers, som reklamen kan udspille sig i. Vi arbejder også med drama og dokumentar, fortælleteknik og dramaproduktion samt anvendelse af musik i film, redigering og billedanalyse.

Hovedforløb 4 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Her kan du vælge specialefag af hhv. 2 og 4 ugers varighed. Derudover gennemfører vi et kursus i erhvervsøkonomi og du får lejlighed til, via en fri produktionsopgave, at afprøve den produktionsform, som du skal til afgangseksamen i på HF 5.

Hovedforløb 5 / 5 uger ekskl. ferie og helligdage
Dette forløb handler om afgangseksamen, almindeligvis kaldet 'svendeprøven'. Her skal du dels til en skriftig prøve, dels en mundtlig eksamen i din portfolio – med ekstern censur og endelig en mundtlig eksamen i en fri produktionsopgave også med eksterne censur.

film-journalistspeciale-02-220x150Journalistspeciale, FTP-uddannelsen

Liste over skoleperioder